Bani europeni pentru accesul pe piata muncii a cetatenilor de etnie rroma din Floresti

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ (UAT) Comuna Florești în parteneriat cu SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL și SC SIAB DEVELOPMENT SRL anunță lansarea proiectului strategic cu titlul “Accesul romilor pe piața muncii – PRIORITATEA NOASTRĂ”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR 165, “Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, AXA PRIORITARĂ 6 “Promovarea incluziunii sociale” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.2 “Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Suma totală a proiectului este de 10.944.860,00 lei din care UAT Comuna Florești asigură contribuția proprie financiară în valoare de 218.897,20 lei.

show-tigani-21-300x225

Proiectul se implementează la nivel multi-regional, pentru regiunile Nord-vest și Centru, pe o perioadă de 18 luni, în perioada mai 2014 – octombrie 2015.

Obiectivul general al proiectului este – facilitarea incluziunii sociale și profesionale, a accesului la formare de pregătire și la măsuri specifice de sprijin pentru cetățeni de etnie romă, promovarea accesului egal la formare profesională și ocupare în vederea creării unei piețe a muncii inclusive pentru romi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectivul specific 1 – Dezvoltarea si consolidarea capacității de ocupare pentru înlăturarea excluziunii sociale a 800 persoane de etnie roma, problematica esențială a acestor persoane ce constituie un fenomen multidimensional si multilateral-activitățile proiectului sunt orientate, în primul rând, spre integrarea acestora pe piața muncii, la nivel internațional, un instrument esențial pentru incluziunea sociala îl reprezintă consolidarea capacității de angajare și integrarea ocupațională.

Obiectivul specific 2 – Schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile și combaterea formelor de discriminare prin promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor – proiectul cuprinde activități orientate spre schimbarea percepțiilor sociale, a atitudinilor negative și a stereotipurilor existente în cadrul comunității locale, în vederea combaterii formelor de excluziune suferite de romi.

Obiectivul specific 3 – Asigurarea cadrului necesar pentru integrarea socială și profesională a romilor, prin crearea unui mecanism interregional de asistență, care include două centre de incluziune sociala, în vederea furnizării serviciilor personalizate pentru romi: informare, consiliere, formare profesională, activități motivatoare, asistență pentru integrarea/reintegrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.

Activitățile principale ale proiectului sunt:
- Administrarea și managementul proiectului
- Promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor estimate ale proiectului, activitate transversală, desfășurată pe toată perioada de implementare a proiectului
- Informare și conștientizare pentru un grup țintă de 900 de persoane (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane – personal al administrației publice locale)
-Efectuarea unui studiu privind nevoile specifice ale grupului țintă în vederea particularizării intervențiilor suport oferite, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor.
- Elaborarea unui GHID-MANUAL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ, adresat persoanelor de etnie romă, particularizat în funcție de necesitățile identificate în urma studiului.
- Furnizare programe de formare profesională(șapte programe) pentru toate cele 900 de persoane (800 persoane de etnie romă și 100 de persoane – personal al administrației publice locale)
- Subvenționarea persoanelor participante la cursuri
- Furnizarea serviciilor de asistență și alte activități asociate pentru integrarea/reintegrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile. Această activitate va fi adresată persoanelor de etnie romă, cu precădere persoanelor nou intrate pe piața muncii.
- Reabilitarea Centrului de Incluziune Socială

Rezultatele principale propuse în proiect sunt:
- Un număr de 12 evenimente dedicate incluziunii sociale a romilor;
- Promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor estimate ale proiectului;
- Campanii de informare si conștientizare: 900 persoane din regiunile de implementare (700 pers. din reg. Nord Vest si 200 din reg. Centru) vor beneficia de această activitate fiind furnizate în total 10800 ore pentru informare și conștientizare;
- implementarea activităților pentru cei 900 beneficiari, din care un număr de 800 persoane de etnie romă vor participa la programe de calificare/recalificare iar 80% din participanții la programele de calificare vor obține certificare. Implementarea acestui proiect va conduce la combaterea excluziunii sociale și reintegrarea socială a persoanelor de etnie romă.

Horea Uioreanu a fost trimis in judecata. Procurorii au instituit sechestru pe suma de 13.500 pentru confiscare si sechestru asigurator pe un imobil din Cluj

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a presedintelui Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanu, aflat in arest preventiv, pentru trei infractiuni de luare de mita din care 2 in forma continuata, fals in inscrisuri si complicitate la spalare de bani.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului si indisponibilizarea sumei de 13.500 lei apartinand lui Uioreanu, in vederea confiscarii speciale. De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil situat in Cluj, in suprafata de 195 mp apartinand presedintelui CJ Cluj, pana la concurenta sumei de 421.300 lei, in vederea confiscarii speciale.

uioreanu arestat

Alaturi de acesta au mai fost trimisi in judecata inculpatii BENE IOAN, membru AGA in cadrul SC Constructii Napoca SA, POGACEAN VASILE, asociat si administrator la SC Sinai Comimpex SRL Iclod – ambii de asemenea arestati preventiv, PETRAN IOAN, consilier judetean in cadrul Consiliului judetean Cluj – in stare de libertate si DAVIDESCU GABRIEL RADU, director dezvoltare in cadrul SC Uti Grup SA Bucuresti, in stare de libertate.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In calitate de presedinte al Consiliului Judetean Cluj, inculpatul Uioreanu Horea Dorin

- a pretins de la inculpatul Pogacean Vasile suma totala de 693.224 lei din care, in perioada aprilie 2013-mai 2014, in mod repetat, a primit in zece transe, suma totala de 134.500 lei pentru ca, in exercitarea functiei sale, sa directioneze alocari bugetare din bugetul CJ Cluj nemijlocit sau prin mecanismele de finantare reglementate de OUG nr. 28/2013 catre unitati administrativ teritorial din judetul Cluj, in vederea finantarii contractelor pe care respectivele entitati le aveau cu societatea Sinai Compimpex SRL, detinuta de inculpatul Pogacean Vasile.

- a pretins de la inculpatul Bene Ioan suma totala de 300.000 lei, din care in perioada octombrie 2012-martie 2014, in mod repetat a primit in sapte transe suma totala de 278.000 lei pentru ca, in exercitarea functiei sale, sa directioneze alocari bugetare din bugetul CJ Cluj nemijlocit in vederea platii contractelor derulate de SCC Napoca SA detinuta de inculpatul Bene Ioan,

In incercarea de a disimula adevarata intelegere intre parti, respectiv plata unei sume cu titlu de mita, la data de 13 mai 2014, inculpatul Uioreanu Horea Dorin a convenit cu inculpatul Bene Ioan ca acesta sa faca demersuri pentru incheierea in fals a unui contract si a unei facturii fiscale intre una din societatile detinute de omul de afaceri, respectiv SC Napocamin SRL cu societatea Centrul de Cercetari si Studii Calitative si Cantitative SRL.

Actele respective atesta in fals o conventie comerciala intre cele doua societati, fiind folosite pentru a crea aparenta unei plati licite asupra unui studiu de piata – sondaj de opinie de care a beneficiat presedintele Consiliului Judetan Cluj, in valoare de 5.000 euro.

- a pretins, impreuna cu inculpatul Petran Ioan, consilier judetean, la data de 9 aprilie 2014, de la inculpatul Davidescu Gabriel Radu, director de dezvoltare al SC UTI Grup SA, suma de 20.000 euro (cate 10.000 euro pentru fiecare din cei doi reprezentanti ai Consiliului Judetean Cluj) pentru ca, in exercitarea atributiilor functiei, sa promoveze in cadrul CJ Cluj un proiect de hotarare si sa emita o Hotarare de Consiliu Judetean, prin care sa se aprobe, in favoarea societatii UTI Hotel & Parking SRL, in cadrul contractului de concesiune derulat cu CJ Cluj, realizarea unei parcari long term pentru 108 locuri in incinta Aeroportului International Avram Iancu Cluj Napoca. Din banii pretinsi, la data de 17.04.2014, a primit efectiv 5.000 euro.

Concret, din situatia detaliata a starii de fapt au rezultat urmatoarele:

In perioada aprilie 2013-mai 2014, inculpatul Uioreanu Horea Dorin a pretins de la inculpatul Pogacean Vasile remiterea, cu titlu de mita, a unei sume totale de 693.224 lei, constand intr-un procent de aproximativ 15% din sumele alocate bugetar de CJ Cluj pentru contractele aflate in derulare de catre firma Sinai Comimpex SRL apartinand omului de afaceri, suma fiind pretinsa tocmai pentru ca, in calitatea sa de conducator la institutiei judetene sa aloce sumele vizate de omul de afaceri.

Dupa ce a primit, in avans, o prima transa in cuantum de 40.000 lei, Uioreanu Horea Dorin, in lunile mai si octombrie 2013, in calitate de presedinte al Consiliului judetean Cluj, a propus Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, alocarea de fonduri bugetare, prin OUG 28/2013, unor anumite comune (Fizesul Gherlii, Catcau, Iclod, Bontida) pentru lucrari pe care primariile respective le aveau in derulare cu SC Sinai Comimpex SRL, in detrimentul altor comune.
Asadar, pentru anul 2013, urmare a demersurilor efectuate asupra presedintelui CJ Cluj, prin mecanismul de alocare bugetara reglementat prin OUG 28/2013, SC Sinai Comimpex a beneficiat de suma totala de 3.174.000 lei.

Pentru anul 2014, potrivit celor convenite intre presedintele CJ Cluj Uioreanu Horea Dorin si omul de afaceri Pogacean Vasile, pentru lucrari realizate de SC Sinai in comunele Bontida si Fizesul Gherlii au mai fost alocate, in mod preferential, fonduri de la bugetul Consiliului Judetean Cluj in cuantum total de 1.447.497 lei.
Aferent tuturor acestor alocari bugetare, in perioada aprilie 2013-mai 2014, omul de afaceri Pogacean Vasile a remis cu titlu de mita lui Uioreanu Horea Dorin suma totala de 134.500 lei.

In cursul anului 2011, a fost incheiat contractul de lucrari intre Aeroportul International Cluj-Napoca RA, in calitate de achizitor si asocierea SCC NAPOCA SA ¬ SC ICCO SYSTEMS SRL- SC GEO ARC SRL, in calitate de executant, avand ca obiect prima etapa de executare, finalizare si intretinerea lucrarii ¬Pista de decolare aterizare de 3.500 m si suprafete de miscare aferente¬ la un pret de 32.436.982,99 euro, durata contractului fiind stabilita la 3 ani, respectiv pana la 5 septembrie 2014. Finantarea investitiei urma a fi asigurata din bugetul judetului.

Pe parcursul executarii contractului acesta a fost aditionat cu un numar de 24 acte aditionale care au crescut valoarea contractului pana la suma totala de peste 42.000.000 euro.
Pe fondul cointeresarii materiale a presedintelui C.J. Cluj, inculpatul Uioreanu Horea Dorin, omul de afaceri Bene Ioan detinatorul societatii de constructii SC Napoca SA, a convenit cu acesta sa realizeze in continuare lucrari din etapa a doua a proiectului, in sensul de a construi platforma de parcare aeronave Apron 4, in lipsa oricaror forme legale si transparente de evaluare si acordare a unei astfel de lucrari finantate din bani publici, prin ignorarea principiilor concurentei si transparentei stabilite de legiuitor prin OUG 34/2006 (in lipsa oricarei documentatii, licitatii, contractari).

Urmare a celor convenite, inculpatul Bene Ioan a dispus angajatilor sai construirea platformei Apron 4, lucrare ce a fost demarata la finele lunii octombrie 2013 si finalizata in luna martie 2014.
De asemenea, pentru a dispune alocari de resurse de la bugetul C.J. Cluj pentru platile efectuate la lucrarile de la contractul mentionat, precum si pentru alte proiecte aflate in derulare, tot cu finantare de la bugetul judetean, se retine ca, in perioada octombrie 2012- martie 2014, omul de afaceri Bene Ioan a remis presedintelui CJ Cluj Uioreanu Horea Dorin suma totala de 278.000 lei, dupa cum urmeaza: in luna octombrie 2012 suma de 100.000 lei, in martie 2013 suma de 40.000 lei, in aprilie 2013 suma de 20.00 euro (echivalent a cca. 86.000 lei), la data de 8 septembrie 2013 suma de 5.000 euro (echivalent a cca. 22.000 lei), la data de 5 octombrie 2013 suma de 20.000 lei, la data de 6 martie 2014 suma de 10.000 lei.
De asemenea, in cursul lunii mai 2014, omul de afaceri Bene Ioan a mai remis presedintelui C.J. Cluj suma de 22.320 lei (echivalent a 5.000 de euro), suma ce a reprezentat achitarea unui contract avand ca obiect un sondaj de opinie comandat de edilul judetului in contextul campaniei electorale privind alegerile europarlamentare din 25 mai 2014.

Pentru a disimula mita primita, inculpatul Uioreanu Horea Dorin, la intelegere cu Bene Ioan, a solicitat reprezentantului societatii ce a efectuat sondajul de opinie, incheierea fictiva a unui contract cu SC Napocamin SRL detinuta de omul de afaceri Bene Ioan, sens in care au fost intocmite in fals, contractul nr. 1.8/12.05.2014 precum si factura fiscala nr. 034/23.05.2014 ce purta asupra sumei de 22.320 lei. Practic, prin incheierea actelor false s-a incercat disimularea adevaratei conventii intre parti, acte menit sa ascunda adevarata natura a provenientei a banilor, cunoscand ca acesta constituie obiect al infractiunilor corelative de dare si luare de mita.
La data de 9 aprilie 2014, inculpatii Davidescu Gabriel Radu, director dezvoltare in cadrul SC Uti Grup SA, a convenit cu inculpatii Uioreanu Horea Dorin si Petran Ioan (consilier judetean in cadrul CJ Cluj) remiterea sumei de 20.000 de euro, cate 10.000 euro pentru fiecare, pentru ca acestia sa initieze si sa voteze favorabil un proiect de hotarare de CJ prin care sa se aprobe infiintarea si tarifarea parcarii pe termen in lung in cadrul Aeroportului International Avram Iancu din Cluj Napoca. Din suma promisa, la data de 17 aprilie 2014, inculpatul Davidescu Gabriel Radu a remis celor doi suma de 10.000 euro, cate 5.000 euro pentru fiecare.

In cauza s-a dispus instituirea sechestrului si indisponibilizarea sumei de 13.500 lei apartinand inculpatului Uioreanu Horea Dorin in vederea confiscarii speciale. De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil situat in Cluj, in suprafata de 195 mp apartinand inculpatului Uioreanu Horea Dorin, pana la concurenta sumei de 421.300 lei, in vederea confiscarii speciale.

In cauza s-a mai dispus instituirea sechestrului si indisponibilizarea sumelor 4.478,88 lei si 10.000 euro apartinand inculpatului Petran Ioan in vederea confiscarii speciale. De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator si indisponibilizarea sumelor de 23.671,12 lei si 18.205 euro, apartinand lui Petran Ioan in vederea confiscarii extinse.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.

sursa: hotnews.ro

Cod galben de ploi şi vijelii în 20 de judeţe, inclusiv pentru Cluj!

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferică accentuată şi ploi însemnate cantitativ, valabilă de marţi la ora 3.00 până la ora 23.00, în aceeaşi zi. Atenţionarea este valabilă pentru aproape toată ţara, mai puţin 12 judeţe din sud-est.

Astfel, vor fi afectate Alba, Argeş, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Iaşi, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Timiş, Vâlcea şi Vrancea.

temp_judete_bbi90u67ohtsamc4r8v6jqa0rugeme7e_26

Potrivit atenţionării, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, la început în vestul ţării, apoi şi în celelalte zone. Vor fi averse ce vor avea şi caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce vor lua trecător aspect de vijelie şi căderi de grindină.

Cantităţile de apă vor depăşi 25 – 30 l/mp şi izolat 50 – 60 l/mp.

Cum poti sa ai propriul tau magazin on-line

Magazinele on-line au inceput sa cucereasca spatiul virtual. Poti sa cumperi si sa vinzi aproape orice, insa acum ai sansa de a-ti crea propriul tau Magazin On-Line!

Realizam Magazine On-Line in limba romana:

- Oferim gestionare stoc/furnizori (vezi aici: http://pcdex.ro/cart/
Componente Laptop A-Z)

- Posibilitati de facturare

banner_magazine-online (1)

- Cream site-uri de prezentare, companii, servicii, cu preturi incepand de la 100 lei.

- Pachet starter 200 lei, inclus gazduire 12 luni.

Nu ezitati sa ne contactati: 0730 – 461931

(Advertorial)

Francois Delecour a castigat Transilvania Rally

Victoria echipajului Francois Delecour/Dominique Savignoni s-a confirmat sambata. Podiumul etapei a patra a Campionatului National de Raliuri a fost completat de echipajele Edwin Keleti/Botond Csmortani si Dan Gartofan/Eugen Rotaru.

Francois-Delecour-Rallye-Monte-Carlo-2012-Ford-13-fotoshowImage-4b865d9f-565703

Ziua a doua a Transilvania Rally a inceput cu cea mai lunga speciala din program, Tarnita – Banca Transilvania, proba pe care Francois Delecour si-a confirmat inca o data suprematia din intrecerea interna. Conditiile dificile au facut si primele victime, Adrian Raspopa si Bogdan Marisca fiind nevoiti sa abandoneze in urma unor iesiri in decor.

Cu Francois Delecour lider, lupta pentru celealte doua pozitii ale podiumului s-au dat intre Edwin Keleti, Dan Gartofan, Manfred Stohl si Simone Tempestini. Pe speciala a sasea Dan Gartofan si Simone Tempestini au avut probleme, iar Edwin Keleti a urcat pe locul secund, pozitie pe care a si terminat raliul. “A fost un raliu frumos, mai putin proba Floresti care nu mi-a placut. Proba din Turda este binevenita, dar e obligatorie o astfel de proba si in centrul Clujului”, a spus Edwin Keleti la finalul raliului.

Dupa o lupta interesanta pe ultimele probe, Dan Gartofan a terminat Transilvania Rally pe podium. “Au fost doua zile extrem de dificile. Transilvania Rally este un raliu foarte solicitant. Mie imi plac raliurile de asfalt si as vrea ca un raliu sa ramana de asfalt. Cele doua probe de macadam au facut sa ne luptam si mai mult. Imi place la nebunie aici, probele sunt adevarate probe de asfalt si sunt cele mai frumoase. Pacat ca vremea le-a facut dificile”, a spus Dan Gartofan.
Francois Delecour nu a avut nicio problema reala in lupta pentru victorie in etapa a patra a sezonului si si-a consolidat si pozitia de lider in ierarhia generala. “A fost un raliu dificil din cauza ploii in prima zi. A fost greu sa ne alegem pneurile. Imi plac raliurile de macadam, mai mult decat cele astfalt si aici probele au fost combinate perfect. Am fost foarte norocos pe prima proba cand am iesti cativa metri de pe drum si nu am atins nimic. Asa sunt eu, un om fericit si norocos”, a spus pilotul francez.

Simone Tempestini, pe locul 4, Manfred Stohl pe 5, Marco Tempestini pe 6, Sebastian Barbu pe 7, Gergo Szabo pe 8, Andrei Cascaval pe 9 si Rares Tomita pe 10 sunt pilotii care au terminat in puncte la general editia din 2014 a Transilvania Rally.

Aflat la prima participare intr-un raliu din Romania, austriacul Manfred Stohl a facut spectacol si s-a aflat la un moment dat chiar si in postura de lider. In final, fostul campion mondial din P-WRC s-a impus a clasa 3. “Am promis de multe ori ca vin sa concurez la un raliu din Romania si ma bucur ca s-a intamplat la Cluj pentru ca am multi prieteni aici si imi place orasul. Ma bucur ca am reusit sa incep raliu cu o victorie de proba speciala si sunt multumit de rezultat. Este un campionat puternic, cu masini puternice, si sper sa concurez si la urmatorul raliu”, a spus la finalul raliului Manfred Stohl.

Podiumul clasei 3 a fost completat de Andrei Cascaval si Rares Tomita.

La doua roti motrice, dupa iesirea din lupta a principalilor favoriti Adrian Raspopa si Raul Badiu, victoria i-a revenit lui Ioan Petrisor, urmat de Radu Necula si Andrei Museteanu, iar la clasa 11 s-a impus Dorin Banciu, urmat de Daniel Ungur si Victor Baldescu.
La Cupa Dacia victoria i-a revenit lui Adrian Teslovan, urmat de Adrian Dragana si Peter Kelemen Sandor. Ceilalti castigatori la clasa din Transilvania Rally 2014 sunt: Dani Nicoschi (clasa 13), Gunther Graef (clasa 15), Radu Necula (debutanti), Simone Tempestini (juniori), Francois Delecour (clasa 2), Iulian Daniel Pohariu (clasa 5) si Ioan Florin Petrisor (clasa 9).
In lupta pe echipe, ESD Rally Team s-a impus fara probleme, urmata de BCR Leasing Rally Team si Napoca Rally Academy.

“Am invatat foarte multe lucruri la editia din acest an a Transilvania Rally. Stim ce am gresit, dar si ce am facut bine si vom construi mai departe pornind de la lucrurile bune pe care le-am facut anul acesta. A fost un raliu dificil, dar cu multe parti frumoase si vrem sa continuam si anul viitor imbunatatind toate lucrurile care nu au functionat foarte bine in 2014”, a spus Marco Tempestini, unul dintre organizatorii raliului.

Editia din 2014 a Transilvania Rally este sustinuta de: Banca Transilvania, Kremsmueller Romania, Compexit Trading, dealer oficial Skoda in Cluj-Napoca si de Garmin. Organizatorii Transilvania Rally au ales sa creasca nivelul de securitate si in ceea ce priveste, masina de concurs. Echipajele participante la etapa IV-a din CNR, Transilvania Rally vor fi monitorizate prin sisteme GPS, oferite de Evo GPS.

Rezultatele finale le puteti lectura aici: http://transilvaniarally.ro/2014/06/21/clasamente-finale-transilvania-rally/

SVSU Floresti si-a prezentat Raportul de Activitate pe primele 6 luni ale anului

In cadrul sedintei de ieri a Consiliului Local Floresti, una cu putine proiecte de hotarari propuse spre dezbatere pe ordinea de zi, Serviciul Voluntar Situatii de Urgenta a prezentat Raportul de Activitate pe Primul Semestru al anului 2014.

“Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Florești și-a desfășurat activitatea cu respectarea legislației în vigoare, prin coordonarea directă a Președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență Florești – Primar Horia Petru Şulea.
La 31.01 a.c. a fost aprobat Planul Local de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2014, prin Hotărârea Consilului Local nr. 8/2014, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar Florești fiind revizuit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 30.01.2014.

svsu 1

S-a întocmit Planul Local de Apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pentru perioada 2014- 2017; document aprobat de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al jud.Cluj și avizat de Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, Prefectul Județului Cluj – d-nul. Gheorghe Ioan Vuşcan.

svsu 2

Sarcinile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Florești sunt îndeplinite conform legislației în vigoare privind situațiile de urgență la nivel național, prin stricta coordonare și colaborare cu instituțiile specializate, în funcție de riscurile generatoare de situații de urgență după cum urmează :

Institutia Prefectului – Judetul Cluj;
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al jud. Cluj ;
Administrația Bazianlă de Apă Someș – Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj ;Direcția de Sănătate Publică a jud. Cluj ;
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a jud. Cluj ;
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Florești ;
Centrul Operativ al C.L.S.U al comunei Florești ;
Consiliul Local, al comunei Florești ;

svsu echipa floresti

Prioritățile activității serviciului sunt :
- acoperirea riscurilor potențiale din sectorul de competență, atât din punct de vedere preventiv, cât și din punct de vedere operațional ;
- executarea oportună a misiunilor și operațiunilor specifice ;
- corelarea performanțelor tehnice ale mijloacelor de intervenție cu specificul și gradul de dificultate al situației de urgență, în vederea exploatării cu eficiență maximă a acestora ;

Astfel în cursul acestui an au fost realizate următoarele :
- Raportări trimestriale, semestriale sau anuale, obligatorii, conform solicitărilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj;
- Instruiri periodice ale echipelor specializate din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Florești conform graficului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2014, avizat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al județului Cluj, consemnate în procese verbale ;
- Efectuarea de controale periodice pe linie de P.S.I. la toate școlile, bisericile și căminele culturale de pe raza comunei Florești, fiind consemnate în notele de control ;
- Participarea echipelor S.V.S.U., în colaborare cu specialiștii din compartimentul prevenire I.S.U. Cluj, la instruiri cu: directori, responsabili școli, preoți, patroni de pensiuni turistice, etc ;
- Efectuarea de exerciții de evacuare a elevilor școlii Gheorghe Șincai din Comuna Florești ( atât pentru profesori, cât și pentru elevi), în colaborare cu specialiștii din compartimentul prevenire I.S.U. Cluj ;
- Specialiștii din compartimentul de prevenire al S.V.S.U. Floreşti au desfășurat controale la gospodăriile populației de pe raza comunei Florești fiind consemnate în fișele de control ;
- Cu ocazia sărbătorilor Pascale, au fost efectuate controale la lăcașurile de cult de pe raza comunei Florești, având drept scop informarea privind măsurile de prevenire a incendiilor, consemnate în notele de control ;
- Verificarea adăposturilor de protecție civilă de pe raza Comunei Florești ;
- Verificarea periodică a sistemului de înștiințare-alarmare prin controale regulate a tuturor sirenelor electrice și electronice de pe raza comunei Florești de către echipa specializată Transmisiuni Alarmare, din cadrul S.V.S.U. ;
- Elaborarea ”Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesar gestionării situațiilor de urgență, pentru anul 2014” la nivelul comunei Florești, avizat I.S.U. ;
- Prelucrarea și distribuirea de pliante privind regulile de prevenire și intervenție în caz de incendii și regulile de comportare și acțiune în caz de cutremure de pământ și inundații ;
- Verificarea periodică a utilajelor pentru intervenție aflate în dotarea S.V.S.U. ;
- Instruirea periodică a personalului Primăriei Florești în domeniul situațiilor de urgență ;
- Efectuarea a 7 interventii de stingere a incendiilor : un inceput de incendiu la o casă părăsită pe str. Eroilor, o ardere de materiale textile, un inceput de incendiu de pădure la Tăuți și 4 arderi de vegetație dintre care 3 în Florești și 1 în Luna de Sus, fiind întocmite Rapoarte de Intervenție care au fost înaintate Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al județului Cluj. Menționez că intervenția s-a desfășurat cu forțe proprii, fără sprijinul I.S.U. ;
- Efectuarea a 10 deplasări la arderi de materiale plastice, cauciucuri, cabluri, etc. … împreună cu Poliția Locală, ocazii în care s-a acționat cu stingătoarele din dotare și au fost aplicate sancțiuni ;
- Prevenirea producerii unei epidemii (rabie) – împreună cu Poliția Locală, cu doctorii veterinari din comună și cu cei de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj s-a ridicat cadavrul unei vulpi de pe str. Crișului în vederea stabilirii cauzelor morții și a testării rabice ;
- Participarea la căutarea a 2 persoane dispărute în împrejurimile Floreștiului, suspecte că au comis suicid, împreună cu echipe ale Poliției, Jandarmeriei și aparținătorii persoanelor în cauză;
- Intervenții pentru scoaterea apei pluviale de pe căile de acces : în cartierul Cartezian, Subcetate, Florilor, T. Vladimirescu, Șesul de Sus și garajul de pe Florilor 77, cu motopompele din dotare ;
- Participarea, în data de 05 Iunie a.c., la Concursul Profesionist al Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, la Gherla, etapa județeană, unde am ocupat locul 4 (în conformitate cu Ordinul Prefectului județului Cluj, din 31.01.2014, privind aprobarea programului de pregatire în domeniul situațiilor de urgență) ;
- Promovarea acțiunilor serviciului și realizarea unei mai bune legături cu cetățenii: adresă de email situatiideurgentafloresti@yahoo.ro și pagină de facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004928445477
- Participarea alături de specialiștii Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu, I.S.U. Cluj, S.G.A. Cluj și Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, în data de 07.04.2014 și 21.05.2014, la acțiunile de verificare a stării de salubritate a cursurilor de apă și a realizării/întreținerii șanțurilor și rigolelor de pe raza comunei, conform Ordinului Prefectului Județului Cluj nr.126/2014.
Este de remarcat faptul că Primăria Comunei Florești împreună cu S.V.S.U. Florești a încheiat, la data de 14.03 a.c., un parteneriat educațional cu Centrul Zonal de Pregătire în domeniul Protecției Civile, prin care se prezintă timp de 2-3 ore, în fiecare zi de Joi, unui număr de 15- 40 de cursanți, un exercițiu practic și aspecte legate de Managementul Situațiilor de Urgență la nivelul Comunei Florești, dotare și perspective legate de experiența C.L.S.U. și S.V.S.U. în gestionarea dezastrelor (conform O.M.A.I. 99/ 2014 și Ordinului Prefectului Județului Cluj 2014, privind Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a personalului de conducere și cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală).

Totodată, S.V.S.U. Florești a fost implicat în organizarea și desfășurarea în bune condițiuni a procesului electoral din data de 25.05.2014 în sensul verificării modului în care au fost pregătite din punct de vedere PSI locațiile în care au fost organizate secțiile de votare, împreună cu Dl. Maior Miron Adrian, din Cadru I.S.U. Cluj (7 controale la 15 secții de votare – 19-22.05.2014) și asigurării serviciului de permanență și controale la sediile secțiilor de votare pentru prevenirea producerii incendiilor.

Modul de îndeplinire a obligațiilor și atribuțiilor în domeniul situațiilor de urgență și a documentelor întocmite de S.V.S.U Florești au fost verificate, în cursul lunii februarie a.c., de către inspectorii I.S.U. Cluj, nefiind constatate deficiențe majore, acestea privind în principal aspecte de natură organizațională (lipsă personal tehnic).

Întocmit : ALEXE SORIN – Șef S.V.S.U.

Au jucat fotbal si sambata petrec!

Liga SportTimeArena Floresti sarbatoreste si in acest an pe data de 21 Iunie 2014, Finalul de Campionat Local, oferind premii intr-un cadru organizat, echipelor participante in acest sezon in Competia noastra !!!

Organizatorii invita cu aceasta ocazie toate echipele la Festivitatea de Premiere si la Petrecerea de sfarsit de sezon 2013-2014.

Petrecerea va avea loc sambata, 21 iunie, cu incepere de la ora 18.00, la Aqua Park Floresti, Pensiunea “Casa Zanelor”, strada Sportului nr.5.

Va asteptam sa sarbatorim impreuna !

Detalii in afis (clic pe pentru imagine marita!)

time sport arena  chef

Cum poti sa-ti cumpri bilete de autobuz CTP prin SMS

Compania de Transport Public pune de astăzi la dispoziţia călătorilor un număr de telefonie mobilă, 7478, la care se vor putea achiziţiona bilete prin SMS. În acest sens, CTP a încheiat partereriate cu toţi operatorii de telefonie mobilă.

Conform ziuadecj.realitatea.net, călătorii vor putea cumpăra abonamente pe o linie şi pe toate liniile, pe durată de timp. Preţurile sunt exprimate în euro.

autobuze ctp

Astfel, pentru 40 de minute, preţul este de 0,9 euro, pentru o oră, metropolitan şi urban, de 1,65 euro, iar pentru 80 de minute, metropolitan şi urban, de 1,8 euro. Pentru un abonament de 24 de ore pe orice mijloc de transport, călătorii vor trebui să scoată din buzunare 4 euro. Pentru fiecare tip de bilet sau abonament există un cod diferit care trebuie transmis prin SMS.

Dreptul la călătoria cu mijloacele CTP începe în momentul primirii mesajului de confirmare. Călătorii nu vor fi amendaţi dacă se află în autobuz în momentul în care a expirat timpul acordat în funcţie de tipul de bilet/abonament, asta dacă mai au de parcurs circa 5-10 minute până la destinaţia finală.

Cum vor proceda călătorii şi controlorii

La urcare în autobuz, călătorii vor trebui să trimită un SMS la 7478.

În cel mult 30 de secunde, vor primi un cod care va funcţiona pe post de bilet sau abonament. Controlorii vor avea la rândul lor smartphone-uri, puse la dispoziţie de operatorii de telefonie mobilă, cu care vor verifica validitatea codurilor prezentate de călători.

Controlorii s-au gândit deja cum vor proceda cei care vor încerca să-i “fenteze”: vor avea telefonul pregătit şi vor trimite SMS-ul numai dacă vor vedea că urmează să fie verificaţi. Însă acest lucru poate fi dejucat. În majoritatea mijlocelor de transport din Cluj există deja camere video, unde se va putea vedea în ce staţie s-au urcat călătorii. “Este ca şi cum şi-ar composta biletul când văd controlorii. Îi prindem de fiecare dată”, a spus unul dintre controlori.

CTP va încasa doar costul biletelor şi abonamentelor aprobate, restul de bani vor merge către companiile de telefonie mobilă şi către compania care a creat softul acestui sistem.

Întregul sistem de plată prin SMS va fi disponibil în autobuze începând de joi.

După o lună de la punerea în aplicare a acestui sistem, se va face un bilanţ pentru a vedea câţi clujeni au folosit metoda SMS-ului şi se va constata dacă există sau nu nevoie de îmbunătăţiri. De altfel, acest sistem este prima etapă din proiectul de ticketing.

Când va fi operaţional sistemul de ticketing

Proiectul european prin care se va implementa sistemul de ticketing din Cluj-Napoca are o valoare de 27 de milioane de lei, din care 6 milioane de lei de la bugetul local şi restul din fonduri europene. Acesta va fi operaţional 1 octombrie 2014.

sursa: ziuadecj.realitatea.net

12 medalii de aur obtinute de karateka floresteni la Campionatul European de la Verona

Karateka floresteni au participat la Campionatul European de Karate WUKF, care a avut loc saptamana trecuta la Verona, cu o participare de 1.600 sportivi din 27 de tari si 44 de federatii.

In clasamentul pe natiuni, Romania s-a clasat pe locul II, Italia fiind pe locul I, podiumul fiind completat de Polonia.

La aceast Campionat european, CS Hayashi Activ Floresti a participat cu un lot de 20 sportivi, 2 antrenori HINTEUAR TANIA, BODEA ADELA, si un arbitru internaţional – GHERMAN ADRIAN.

Hayashi Activ a obtinut 27 medalii: 12 la individual si 15 la echipe. La Individual 5 aur, 2 argint şi 5 bronz, iar la Echipe – 7 aur, 3 argint si 5 de bronz.

karate-verona-300x225

Vineri 13.06.2014 a fost ziua în care sportivii de la C.S.HAYASHI ACTIV au urcat prima oara pe podium, prin sportivii de la categoria copii.

POP DEBORA locul I KATA 9-10 ANI

POP DEBORA locul II KUMITE 9-10 ANI

TRAI ROBERT locul I KATA 11-12 ANI

RECEA ALEX locul II KUMITE 11-12 ANI

POP RAZVAN locul III KATA 11-12 ANI

BALAIAS BEATRICE locul III KATA 13-14 ANI

MARCU DARIUS locul III KUMITE 9-10 ANI

Apoi, zilele de 14 şi 15.06.2014 au fost zile de glorie si imn national pentru cadetii, juniorii si seniorii Clubului Hayashi din Floresti.

CRET SONIA Locul III individual
Locul I echipe
Locul I echipe

TRAI ERVIN locul I individual
Locul I echipe
Locul I echipe

MILITARU MARIA locul I echipe
Locul II echipe
Locul III echipe

COC DIANA locul III echipe

VANEA CARLA locul III echipe

CRISTEA NICOLETA locul III individual

TUNYOGI CSABA locul III echipe
Locul III echipe

NAN LAURA locul I individual
Locul I echipe
Locul II echipe

ILIE ADRIANA locul I individual
Locul I echipe
Locul II echipe