Poate va intereseaza ce au votat consilierii locali floresteni!

Pe ordinea de zi a sedintei C.L. Floresti din data de 26 septembrie 2013 au fost trecute un numar de 16 Proiecte de Hotarari.

Iata cum s-a votat:

1. Analiza modului de desfăşurare a învăţamântului , asigurarea condiţiilor materiale necesare desfaşurării procesului de învaţământ la nivelul comunei. S-a votat “PENTRU”!

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. A fost Amanat si va fi rediscutat luni sau marti in cadrul unei sedinte cu caracter extraordinar.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea/revocarea H.C.L. nr. 86/06.06.2013, privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ “ Construire imobil de locuinţe cu funcţiuni comerciale la parter si locuinţe colective la etaje P+2E+E retras“ situate în localitatea Floreşti, str. Cetăţii, nr. 44, beneficiar Cioban Radu.

floresti-toamna-25-300x225

SCANDAL CA LA USA CORTULUI. PROIECTUL A FOST RESPINS. SUBIECTUL NU A MURIT!

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire cu 4 luni, a scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform Contractului de finanţare , nr. C125A011061300003/31.12.2010, încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, destinat realizării investiţiei publice de interes local “ Modernizare drum de exploataţie agricolă Dealul de Jos şi Valea Sânaslăului “ în comuna Floreşti, judetul Cluj”. S-a votat “PENTRU”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de aprobare a prelungirii contractului : C125A011061300003/31.12.2010, încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, destinat realizării investiţiei publice de interes local “ Modernizare drum de exploataţie agricolă, Dealul de Jos şi Valea Sânaslăului în comuna Floreşti, judetul Cluj”. Vot “OK”.

6. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi penalitătţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale redevenţe, chirii şi alte venituri datorate bugetului local de către persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale , ale asociaţiilor familiale de pe raza administrativ teritorială a comunei. VOT “OK”.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii, în vederea tranformării unor posturi. VOT “OK”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ “ Construire imobil de locuinţe colective P+2E+M “, situate în localitatea Floreşti, str. Tauţului , beneficiar SC Carausul Construct SRL. VOT NEGATIV!

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ “ Construire imobil de locuinţe colective P+2E+M”, situate în localitatea Floreşti, str. prof. Ioan Rusu, beneficiar SC Doriandri Construct SRL. VOT NEGATIV!

10. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului pentru Amenajare căi de acces, amenajare spaţiu domeniu public dintre complex şi trotuar, situate în comuna Floreşti, str. Eroilor, nr. 17, beneficiar SC ASSA GROUP SRL. VOT “OK”!

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ „Construire locuinţe colective P+3E+M”, situate în localitatea Floreşti, str. Răzoare, beneficiar Tamasu Viorel. VOT “OK”!

12. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului pentru instalare cablu fibră optică subteran între camereta HH1 proiectată lângă firida 10 Răzoare şi traseul existent, situat în localitatea Floreşti, str. Răzoare, beneficiar SC ORANGE ROMANIA S.A. VOT “OK”!

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru informarea populaţiei conform Ordinului nr. 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. VOT “OK”!

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ “ Construire imobil de locuinţe colective D+P+4E+M “ , situat în localitatea Floreşti, str. Stejarului, beneficiar Tofan Ioan şi Tofan Virginia. RESPINS!

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ “ Construire imobil de locuinţe colective D+P+3E+M”, situat în localitatea Floreşti, str. Avram Iancu, DN1 E60, spate Volvo, beneficiar SC Flor Apartaments SRL. RESPINS!

16. Proiect de hotărâre privind acceptarea preluării cu titlul de donaţie în domeniul public a comunei a unui imobil cu destinatia „ drum „ situat administrativ în localitatea Floreşti, zona Şesul de sus, înscris în C.F. Floreşti nr. 50371, cu nr. cadastral 12439. VOT “OK”!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>