Inca un post scos la concurs de catre Primaria Floresti

Primăria comunei Floreşti organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici – republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

● Director tehnic – Direcţia tehnică

Concursul de promovare se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, com. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor :
- 14 noiembrie 2013 : termenul limită pentru depunerea dosarelor,
- 19 noiembrie 2013,ora 13.00 : verificarea dosarelor, rezultatele se afişează la afişierul instituţiei
- 25 noiembrie 2013, ora 10, 00 : proba scrisă,
- 27 noiembrie 2013 ora 10,00 : interviul.

primarie floresti imagine

Condiţii de participare:
1 generale: – conform prevederilor art. 54 din Legea 188/1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

2 specifice :
- studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul tehnic
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul management
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
- cunoştinţe operare calculator,
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevazute de art. 143 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie:

Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotararea Guvernului nr.71/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevazute în Ordonanţa nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>