Bugetul Florestiului s-ar putea aproba pe 30 ianuarie

Primarul Horia Sulea a convocat o sedinta cu carcater ordinar a Consiliului Local Floresti, joi 30 ianuarie, ora 15.00. Pe ordinea de zi sunt trecute un numar de 11 Proiecte de Hotarari.

Iata cum arata ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de la finele anului 2013, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

SANYO DIGITAL CAMERA

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj pentru anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii , în vederea transformării postului de poliţist local I grad profesional asistent în poliţist local I grad profesional principal.

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiilor a terenului în suprafaţă totală de 6752 mp, situat în localitatea Floreşti, cartierul Cetatea Fetei, odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor existente pe acest teren.

6. Proiect de hotarâre privind avizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din unitattea administrativ- teritoriala ( PAAR ) pentru anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Floreşti şi completarea drepturilor şi obligaţiilor voluntarilor încadraţi prin contract de voluntariat în Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Floreşti.

8. Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţilor comerciale pe raza comunei Floreşti.

9. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului de funcţionare pentru agenţii economici care desfaşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie publică , pe raza comunei Floreşti.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ „ Rectificare PUG Zona Cimitir “ , situat în localitatea Tăuţi, comuna Floreşti, beneficiar Primăria Floreşti.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Cluj prin Consiliul Judeţean Cluj la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”.

12. Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>