In Floresti a demarat cel de-al doilea proiect european de reconversie profesionala

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ (UAT) Comuna Florești – în parteneriat cu SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL și SC SIAB DEVELOPMENT SRL a – a demarat proiectul strategic cu titlul “Accesul romilor pe piața muncii – PRIORITATEA NOASTRĂ”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR 165, “Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, AXA PRIORITARĂ 6 “Promovarea incluziunii sociale” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.2 “Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Lansarea acestui proiect a avut loc vineri, 27 iunie, in cadrul unei conferinte de presa desfasurata la Pensiunea “Casa Zanelor”.

floresti 27 iunie posdru 002

Marius Manu (n.red. manager proiect) a afirmat in debutul conferintei de presa ca proiectul se implementeaza la nivel multi-regional, pentru regiunile de Nord-Vest si Centru, pe o perioada de 17 luni, in perioada iunie 2014 – octombrie 2015, iar grupul tinta il reprezinta un numar de 600 de persoane de etnie rroma.

Edilul localitatii Floresti, dl. Horia Sulea, a tinut sa sublinieze importanta demararii celui de-al doilea proiect de reconversie profesionala.

floresti 27 iunie posdru 016

“Sunt mai mult decat fericit ca in decurs de nici 30 de zile reusim sa demaram cel de-al doilea proeict de reconversie profesionala. Daca primul proiect este deschis pentru toti cetatenii, cel de-al doilea are un caracter exlusivist si este axat in totalitate pe etnia rroma. Ne-am asumat un risc, insa munca laborioasa desfasurata pana acum de cei care au redactat sutele de pagini de documentatie si care au permis sa castigam aceste proiecte europene ma determina sa cred ca la final vom putea spune: am reusit. Putine administratii teritoriale din Romania se pot lauda cu accesarea a doua proiecte de reconversie profesionala si sper ca aceste cursuri sa devina utile si luate in serios de catre cursanti. Acestia au parte de numeroase facilitati, inclusiv financiare, insa aspectul cel mai important este invatarea unei meserii, obtinerea unei diplome care sa ateste acest lucru, sau posibilitatea unei policalificari. Vreau sa mai spun ca sunt placut surprins de implicarea liderilor locali si zonali de etnie rroma in demararea acestui proiect. Pana astazi, vineri 27 iunie, aproximativ 100 de persoane de etnie rroma s-au inscris pentru parcurgerea cursurilor de calificare si lista nu este inchisa”.

floresti 27 iunie posdru 020

In cadrul conferintei de presa au mai tinut alocutiuni reprezentantii SC Industrial Euro Star SRL si SC Diab Development SRL, iar intrebarile au venit din partea liderilor zonali de etnie rroma: Rudi Varga (Gilau) si Alexandru Lingurar (Floresti).

Cursurile de calificare vor curprinde 120 de ore cu caracter teoretic si 240 de ore de practica.

floresti 27 iunie posdru 022

“Suma totală a proiectului este de 10.944.860,00 lei din care UAT Comuna Florești asigură contribuția proprie financiară în valoare de 218.897,20 lei.

Obiectivul general al proiectului este – facilitarea incluziunii sociale și profesionale, a accesului la formare de pregătire și la măsuri specifice de sprijin pentru cetățeni de etnie romă, promovarea accesului egal la formare profesională și ocupare în vederea creării unei piețe a muncii inclusive pentru romi.

floresti 27 iunie posdru 021

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectivul specific 1 – Dezvoltarea si consolidarea capacității de ocupare pentru înlăturarea excluziunii sociale a 800 persoane de etnie roma, problematica esențială a acestor persoane ce constituie un fenomen multidimensional si multilateral-activitățile proiectului sunt orientate, în primul rând, spre integrarea acestora pe piața muncii, la nivel internațional, un instrument esențial pentru incluziunea sociala îl reprezintă consolidarea capacității de angajare și integrarea ocupațională.

Obiectivul specific 2 – Schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile și combaterea formelor de discriminare prin promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor – proiectul cuprinde activități orientate spre schimbarea percepțiilor sociale, a atitudinilor negative și a stereotipurilor existente în cadrul comunității locale, în vederea combaterii formelor de excluziune suferite de romi.

Obiectivul specific 3 – Asigurarea cadrului necesar pentru integrarea socială și profesională a romilor, prin crearea unui mecanism interregional de asistență, care include două centre de incluziune sociala, în vederea furnizării serviciilor personalizate pentru romi: informare, consiliere, formare profesională, activități motivatoare, asistență pentru integrarea/reintegrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.

Activitățile principale ale proiectului sunt:
- Administrarea și managementul proiectului
- Promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor estimate ale proiectului, activitate transversală, desfășurată pe toată perioada de implementare a proiectului
- Informare și conștientizare pentru un grup țintă de 900 de persoane (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane – personal al administrației publice locale)
-Efectuarea unui studiu privind nevoile specifice ale grupului țintă în vederea particularizării intervențiilor suport oferite, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor.
- Elaborarea unui GHID-MANUAL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ, adresat persoanelor de etnie romă, particularizat în funcție de necesitățile identificate în urma studiului.
- Furnizare programe de formare profesională(șapte programe) pentru toate cele 900 de persoane (800 persoane de etnie romă și 100 de persoane – personal al administrației publice locale)
- Subvenționarea persoanelor participante la cursuri
- Furnizarea serviciilor de asistență și alte activități asociate pentru integrarea/reintegrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile. Această activitate va fi adresată persoanelor de etnie romă, cu precădere persoanelor nou intrate pe piața muncii.
- Reabilitarea Centrului de Incluziune Socială

Rezultatele principale propuse în proiect sunt:
- Un număr de 12 evenimente dedicate incluziunii sociale a romilor;
- Promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor estimate ale proiectului;
- Campanii de informare si conștientizare: 900 persoane din regiunile de implementare (700 pers. din reg. Nord Vest si 200 din reg. Centru) vor beneficia de această activitate fiind furnizate în total 10800 ore pentru informare și conștientizare;
- implementarea activităților pentru cei 900 beneficiari, din care un număr de 800 persoane de etnie romă vor participa la programe de calificare/recalificare iar 80% din participanții la programele de calificare vor obține certificare. Implementarea acestui proiect va conduce la combaterea excluziunii sociale și reintegrarea socială a persoanelor de etnie romă.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>