Florestenii au parte de amnistie fiscala. Vezi ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a fi scutit de la plata penalitatilor!

La propunerea primarului Horia Sulea, Consiliul Local Floresti a aprobat Proiectul de Hotarare privind ” scutirea de la plata creanţelor bugetare accesorii contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice, respectiv majorările de întârziere după cum urmează: majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului local al comunei Floreşti, calculate până la data plăţii integrale a debitelor.”

floresti 26 iunie 2014 006

Pentru aprobarea scutirii de la plata creanţelor bugetare accesorii, contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) au achitat integral de la data de 15 septembrie 2014, până la data de 15 noiembrie 2014, toate obligatiile fiscale restante aferente anilor precedenţi

b) au achitat integral de la data de 15 septembrie 2014, până la data de 15 noiembrie 2014, debitele aferente anului 2013

bani multi 10

c) au achitat integral de la data de 15 septembrie 2014, până la data de 15 noiembrie 2014, sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor contestate pentru care potrivit legii executarea actului prin care s-a aplicata amenda este suspendată.
Pentru a beneficia de scutirea la plată, contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice vor depune până la data de 15 noiembrie 2014 inclusiv o cerere motivată la Serviciul Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Floreşti. La cerere se vor anexa documentele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute mai sus, respectiv ordine de plată şi chitanţe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>