Primarul Horia Sulea vine in C.L. cu un proiect de hotarare “privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al localitatii”

In sedinta de Consiliu Local, programata pentru ziua de joi, 16 octombrie, ora 16.00, primarul Horia Sulea le va propune consilierilor locali “Proiect de hotarare privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale comuna Floresti.

Daca acest proiect de hotarare va fi aprobat, atunci Primaria Floresti va organiza o licitatie pentru atribuirea acestui serviciu de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar sau abandonate pe domeniul public/privat.

2 iunie floresti 2014 009

Iata ordinea de zi a sedintei C.L. Floresti din data de 16 octombrie:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei SVSU si drepturile/obligatiile personalului voluntar incadrat in SVSU al comunei Floresti.

2. Proiect de hotarare numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie al scolilor si gradinitelor de pe raza comunei Floresti si in comisia de asigurare a calitatii educatiei (CEAC) a Scolii Gimnaziale “Gheorghe Sincai” Floresti.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului roman, in domeniul public al comunei Floresti , a unui teren in suprafata de 0,0380 ha din parcela nr. 1885 , tarlaua 66 .

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlul de “Cetatean de Onoare” al comunei Floresti.

5. Proiect de hotarare privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale comuna Floresti.

6. Proiect de hotarare privind stabilirea unor sanctiuni contraventionale aferente articolelor care vizeaza problemele identificate la nivelul comunei Floresti, conform Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

7. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 19/03.02.2009 si HCL nr. 64/08.05.2012 si HCL nr. 51/22.03.2013, cu prevederile OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor.

8. Proiect de hotarare privind incurajarea practicarii sporturilor de echipa sau a sporturilor individuale pentru elevii scolarizati in unitatile de invatamant de pe raza comunei Floresti.

9. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Asociatiei sportive ” Avantul 1970″ a terenului de sport situat in satul Luna de sus, comuna Floresti.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in inventarul domeniului public al comunei Floresti a unui drum de exploatatie agricola.

11. Proiect de hotarare privind demararea procedurilor de expropriere a unor terenuri situate in localitatea Floresti, str..Sesul de sus, str. prof. Dumitru Mocanu si str. Iazului.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru PUD ” Construire trei imobile de locuinte colective P+2E”, situate in localitatea Floresti, str. Sesul de sus, beneficiar SC SRB IMOBIL SRL

13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru PUZ “Corelare PUZ aprobat prin HCL nr. 32/20.03.2014, pentru imobil de locuinte colective P+4E”, situat in localitatea Floresti, str. Lacului f.n, beneficiar Vacaras Vera.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru PUD ” Construire casa de locuit P+E (P+M)”, situata in localitatea Floresti,str. Sesul de sus, f.n, beneficiar Maties Bogdan Andrei.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru PUD ” Construire hala pentru montaj si service componente si subansamble industriale”, situate in localitatea Floresti, str. Vidului, f.n, beneficiar SC REPO ENGINEERING SRL.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru PUD ” Construire locuinte colective mici P+E+M”, situate in localitatea Floresti, str. Muncitorilor, nr. 20, beneficiar SC NAPOCA IMOBILIARE SRL.

17. Diverse.

One thought on “Primarul Horia Sulea vine in C.L. cu un proiect de hotarare “privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al localitatii”
  1. Nu cred ca trebuie aruncati alti bani pe lucruri inutile, Politia Locala si cei de la sectia rurala sa-si faca datoria.

      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>