Primaria Floresti organizeaza licitatia pentru introducerea “Sistemului Inteligent de Semaforizare” pe DN1

Pe data de 2 decembrie, la sediul Primariei Floresti va avea loc licitatia pentru implementarea “Sistemului Inteligent de Semaforizare” pe DN1.

Caietul de sarcini a fost postat in cursul zilei de ieri pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Valoarea lucrarii/proiectului este de 1,764,932 RON.

semafor-1024x527

Iata cateva detalii:

Denumire contract:
“Dirijarea circulatiei auto si pietonale prin intermediul unor semafoare rutiere in 3 intersectii si in 3 treceri pietonale amplasate pe DN1 si servicii de intretinere/revizii si interventii la instalatiile de semaforizare din 6 intersectii/treceri pietonale, comuna Floresti, jud. Cluj”

Obiectul contractului:

Executie lucrari si servicii de intretinere conform caietului de sarcini si proiectului tehnic in cadrul: “Dirijarea circulatiei auto si pietonale prin intermediul unor semafoare rutiere in 3 intersectii si in 3 treceri pietonale amplasate pe DN1 si servicii de intretinere/revizii si interventii la instalatiile de semaforizare din 6 intersectii/treceri pietonale, comuna Floresti, jud. Cluj”

Valoarea estimata fara TVA: Lucrari: 1.601.303 lei Diverse+neprevazute: 80.065 lei Servicii intretinere: 83.564 lei Total: 1.764.932 lei. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta 5% din valoarea estimata a lucrarilor.

Valoare estimata: 1,764,932 RON

Cuantumul garantiei de participare este de 33.627 lei.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 %, din pretul contractului de lucrari fara TVA si se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, prin retineri succesive sau prin orice alt instrument de garantare (conform art. 90 din HG 925/2006).

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data limita de depunere a ofertelor: 02.12.2014 10:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 02.12.2014 11:00
Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>