Consiliul Local Floresti ia in discutie taxele si impozitele locale

Primarul Horia Sulea a semnat in cursul dupa-amiezii de vineri Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Floresti, programata pentru dupa-amiaza zilei de joi, 27 noiembrie. Pe Ordinea de zi sunt trecute un numar de 17 Proiecte de Hotarari, printre care si “Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015″, respectiv “Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse/categorii de burse pentru semestrul I. anul scolar 2014-2015, pentru Scoala Gimnaziala ” Gherorghe Sincai ” Floresti.

floresti cons local 004

Iata Ordinea de zi a sedintei C.L. Floresti din data de 27 noiembrie:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii si organigrama aparatului de specialitate al primarului.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii spatiilor cu destinatia cabinete medicale, situate in localitatea Floresti, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 1.

5. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Floresti, d-nului Gherman Adrian.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj, pentru anul 2015.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui teren situat in localitatea Floresti, inscris in CF 55395 , nr. cadastral 6935, in suprafata de 939 mp.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse/categorii de burse pentru semestrul I. anul scolar 2014-2015, pentru Scoala Gimnaziala ” Gherorghe Sincai ” Floresti.

10. Proiect de hotarare privind numirea unor reprezentati ai Consiliului local in Consiliul de Administratie al Gradinitei ” Prietenii lui Mickey” si Gradinita ” Daniela” si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii la Gradinita ” Daniela “.

11. Proiect de hotarare privind inscrierea in reteaua scolara a comunei Floresti a Gradinitei ” Prietenii lui Mickey” si a Gradinitei cu program Prelungit ” Clubul Papadiilor ” Floresti.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de predare- primire a activelor , mijloace fixe si incheierea protocolului cu Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Bazinul Somes Tisa, in scopul delegarii Serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre SC Compania de Apa Somes SA.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 41790/24.02.2012, incheiat intre Consiliul Local Floresti si Inspectoratul Judetean de Politie Cluj, avand ca obiect imobilul situat in localitatea Floresti, str. Eroilor., nr. 9.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru PUZ ” Construire imobile de locuinte colective P+3E”, situate in localitatea Floresti, str. Porii f.n., beneficiar SC Mot Construct, SC Cristal Turism, SC Ale Avis, SC Somesul Cald Productie SRL.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru PUZ ” Corelare PUZ aprobat prin HCL nr. 32/20.03.2014, pentru imobil locuinte colective P+4E”, situate in localitatea Floresti, str. Lacului, f.n., beneficiar Vacaras Vera.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea unor reglementari urbanistice referitoare la balcoane.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii de catre comuna Floresti , jud. Cluj, a unei finantari rabursabile interne in valoare de maxim 63 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii obiectivelor de interes public local prevazute in HCL nr. 121 din 16.10.2014.

18. Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>